Reklamačný poriadok

Ako postupovať pri reklamácií?

1.) Vyplňte reklamačný formulár, ktorého vzor môžete nájsť aj na našej stránke.

2.) Vyplnený formulár, spolu s daňovým dokladom (faktúra) a reklamovaným tovarom pošlite na našu adresu.

3.) Vašu reklamáciu posúdime v čo najkratšom čase, max. do 30 dní.

4.) Stanovisko o výsledku reklamácie Vám bude poslané písomnou formou.

5.) Po uznani reklamácie Vám budú vrátené peniaze, alebo ak je to možné, tovar bude opravený, resp. si budete môcť z našej ponuky vybrať iný tovar.Na tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, pričom zákazník má právo nepoškodený tovar do 14 dní vrátiť bez udania dôvodu.

Podrobnejšie informácie o reklamačnom poriadku a spôsobe vrátenia tovaru nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach, článku 7.